לפעמים קורה לי

Lifamim kore li

Sometimes it happens to me

 

אני מרגיש פתאום

Ani margish pitom

I suddenly feel

 

הכל לא מסתדר לי

Hakol lo mistader li

Everything doesn’t work out for me

 

ואני על סף תהום

Va’ani al saf tehom

And I’m on the brink

 

לא מבין לרגע

Lo mevin lerega

I don’t understand for a moment

 

למה לי זה קרה

Lama li ze kara

Why did this happen to me

 

איך פתאום לפתע

Eich pitom lefeta

How all of the sudden

 

נהפך להיות נורא

Nehefach lihiyot nora

It turned awful

 

אני יודע אני עוד אתגבר

Ani yodea ani od etgaber

I know I’ll still overcome

 

מלמעלה עוזר

Milemala ozer

Help comes from above

 

שהכל יסתדר

Shehakol yistader

That will cause it all to work out

 

אולי לא מבינים

Ulai lo mevinim

We may not understand

 

את כל מה שקורה

Et kol ma shekore

Everything that happens

 

אבל בסוף הכל לטוב

Aval basof hakol letov

But in the end everything is for good

 

עושה רק הבורא

Ose rak habore

All that the Creator does

 

עזר 

Azar

Helper

 

לי השם תמיד עזר

Li hashem tamid azar

God is always a helper to me

 

מה שהוא במרום גזר

Ma shehu bamarom gazar

What he has decreed from on high

 

וגם מה שנראה כאכזר

Vegam ma shenira keachzar

And even what seems cruel

 

הכל

Hakol

Everything

 

כל לבסוף לטובה עלי חזר

Kol levasof letova alai chazar

It’s all for the best in the end coming back to me

 

עזר 

Azar

Helper

 

לי השם תמיד עזר

Li hashem tamid azar

God is always a help to me

 

מה שהוא במרום גזר

Ma shehu bamarom gazar

What he has decreed from on high

 

וגם מה שנראה כאכזר

Vegam ma shenira keachzar

And even what seems cruel

 

הכל

Hakol

Everything

 

כל לבסוף לטובה עלי חזר

Kol levasof letova alai chazar

It’s all for the best in the end coming back to me

 

יש זמנים שטוב כאן

Yesh zmanim shetov kan

There are times when it’s good here

 

והכל נראה ורוד

Vehakol nire varod

And everything looks rosy

 

ופתאום תוך רגע

Vepitom toch rega

And suddenly in a moment

 

מתכבים כאן האורות

Mitkabim kan ha’orot

The lights here are turned out

 

אני יודע

Ani yodea

I know

 

מה שכבר אמרו חז”ל

Ma shekvar amru chazal

What the sages already said

 

הכל רק לטובה

hakol rak letova

Everything is only for the good

 

גם אם נראה מוזר

gam im ze nire muzar

Even if it looks strange

 

אני יודע אני עוד אתגבר

Ani yodea ani od etgaber

I know I will still overcome

 

מלמעלה עוזר

Milemala ozer

Help comes from above

 

שהכל יסתדר

Shehakol yistader

That will settle eveything out

 

אולי לא מבינים

Ulai lo mevinim

We may not understand

 

את כל מה שקורה

Et kol ma shekore

Everything that happens

 

אבל בסוף הכל לטוב

Aval basof hakol letov

But in the end everything is for good

 

עושה רק הבורא

Ose rak habore

All that the Creator does

 

עזר 

Azar

Helper

 

לי השם תמיד עזר

Li hashem tamid azar

God is always a helper for me

 

מה שהוא במרום גזר

Ma shehu bamarom gazar

What he has decreed from on high

 

וגם מה שנראה כאכזר

Vegam ma shenira keachzar

And even what seems cruel

 

הכל

Hakol

Everything

 

כל לבסוף לטובה עלי חזר

Kol levasof letova alai chazar

It’s all for the best in the end coming back to me

 

עזר 

Azar

Helper

 

לי השם תמיד עזר

Li hashem tamid azar

God is always a help to me

 

מה שהוא במרום גזר

Ma shehu bamarom gazar

What he has decreed from on high

 

וגם מה שנראה כאכזר

Vegam ma shenira keachzar

And even what seems cruel

 

הכל

Hakol

Everything

 

כל לבסוף לטובה עלי חזר

Kol levasof letova alai chazar

It’s all for the best in the end coming back to me

 

עזר 

Azar

Helper

 

לי השם תמיד עזר

Li hashem tamid azar

God is always a help to me

 

מה שהוא במרום גזר

Ma shehu bamarom gazar

What he has decreed from on high

 

וגם מה שנראה כאכזר

Vegam ma shenira keachzar

And even what seems cruel

 

הכל

Hakol

Everything

 

כל לבסוף לטובה עלי חזר

Kol levasof letova alai chazar

It’s all for the best in the end coming back to me

 

עזר 

Azar

Helper

 

לי השם תמיד עזר

Li hashem tamid azar

God is always a help to me

 

מה שהוא במרום גזר

Ma shehu bamarom gazar

What he has decreed from on high

 

וגם מה שנראה כאכזר

Vegam ma shenira keachzar

And even what seems cruel

 

הכל

Hakol

Everything

 

כל לבסוף לטובה עלי חזר

Kol levasof letova alai chazar

It’s all for the best in the end coming back to me

לפעמים קורה לי

Lifamim kore li

Sometimes it happens to me

אני מרגיש פתאום

Ani margish pitom

I suddenly feel

הכל לא מסתדר לי

Hakol lo mistader li

Everything doesn’t work out for me

ואני על סף תהום

Va’ani al saf tehom

And I’m on the brink

לא מבין לרגע

Lo mevin lerega

I don’t understand for a moment

למה לי זה קרה

Lama li ze kara

Why did this happen to me

איך פתאום לפתע

Eich pitom lefeta

How all of the sudden

נהפך להיות נורא

Nehefach lihiyot nora

It turned awful

אני יודע אני עוד אתגבר

Ani yodea ani od etgaber

I know I’ll still overcome

מלמעלה עוזר

Milemala ozer

Help comes from above

שהכל יסתדר

Shehakol yistader

That will cause it all to work out

אולי לא מבינים

Ulai lo mevinim

We may not understand

את כל מה שקורה

Et kol ma shekore

Everything that happens

אבל בסוף הכל לטוב

Aval basof hakol letov

But in the end everything is for good

עושה רק הבורא

Ose rak habore

All that the Creator does

עזר 

Azar

Helper

לי השם תמיד עזר

Li hashem tamid azar

God is always a helper to me

מה שהוא במרום גזר

Ma shehu bamarom gazar

What he has decreed from on high

וגם מה שנראה כאכזר

Vegam ma shenira keachzar

And even what seems cruel

הכל

Hakol

Everything

כל לבסוף לטובה עלי חזר

Kol levasof letova alai chazar

It’s all for the best in the end coming back to me

עזר 

Azar

Helper

לי השם תמיד עזר

Li hashem tamid azar

God is always a help to me

מה שהוא במרום גזר

Ma shehu bamarom gazar

What he has decreed from on high

וגם מה שנראה כאכזר

Vegam ma shenira keachzar

And even what seems cruel

הכל

Hakol

Everything

כל לבסוף לטובה עלי חזר

Kol levasof letova alai chazar

It’s all for the best in the end coming back to me

יש זמנים שטוב כאן

Yesh zmanim shetov kan

There are times when it’s good here

והכל נראה ורוד

Vehakol nire varod

And everything looks rosy

ופתאום תוך רגע

Vepitom toch rega

And suddenly in a moment

מתכבים כאן האורות

Mitkabim kan ha’orot

The lights here are turned out

אני יודע

Ani yodea

I know

מה שכבר אמרו חז”ל

Ma shekvar amru chazal

What the sages already said

הכל רק לטובה

hakol rak letova

Everything is only for the good

גם אם נראה מוזר

gam im ze nire muzar

Even if it looks strange

אני יודע אני עוד אתגבר

Ani yodea ani od etgaber

I know I will still overcome

מלמעלה עוזר

Milemala ozer

Help comes from above

שהכל יסתדר

Shehakol yistader

That will settle eveything out

אולי לא מבינים

Ulai lo mevinim

We may not understand

את כל מה שקורה

Et kol ma shekore

Everything that happens

אבל בסוף הכל לטוב

Aval basof hakol letov

But in the end everything is for good

עושה רק הבורא

Ose rak habore

All that the Creator does

עזר 

Azar

Helper

לי השם תמיד עזר

Li hashem tamid azar

God is always a helper for me

מה שהוא במרום גזר

Ma shehu bamarom gazar

What he has decreed from on high

וגם מה שנראה כאכזר

Vegam ma shenira keachzar

And even what seems cruel

הכל

Hakol

Everything

כל לבסוף לטובה עלי חזר

Kol levasof letova alai chazar

It’s all for the best in the end coming back to me

עזר 

Azar

Helper

לי השם תמיד עזר

Li hashem tamid azar

God is always a help to me

מה שהוא במרום גזר

Ma shehu bamarom gazar

What he has decreed from on high

וגם מה שנראה כאכזר

Vegam ma shenira keachzar

And even what seems cruel

הכל

Hakol

Everything

כל לבסוף לטובה עלי חזר

Kol levasof letova alai chazar

It’s all for the best in the end coming back to me

עזר 

Azar

Helper

לי השם תמיד עזר

Li hashem tamid azar

God is always a help to me

מה שהוא במרום גזר

Ma shehu bamarom gazar

What he has decreed from on high

וגם מה שנראה כאכזר

Vegam ma shenira keachzar

And even what seems cruel

הכל

Hakol

Everything

כל לבסוף לטובה עלי חזר

Kol levasof letova alai chazar

It’s all for the best in the end coming back to me

עזר 

Azar

Helper

לי השם תמיד עזר

Li hashem tamid azar

God is always a help to me

מה שהוא במרום גזר

Ma shehu bamarom gazar

What he has decreed from on high

וגם מה שנראה כאכזר

Vegam ma shenira keachzar

And even what seems cruel

הכל

Hakol

Everything

כל לבסוף לטובה עלי חזר

Kol levasof letova alai chazar

It’s all for the best in the end coming back to me