בלבלי אותו

Balbeli oto

Mix him up

 

אל תעשי לו חשבון

Al ta’asi lo cheshbon

Don’t explain things to him

 

בלבלי אותו

Balbeli oto

Mix him up

 

עד שלא יוכל לישון

Ad shelo yuchal lishon

Until he can’t sleep

 

בלבלי אותו

Balbeli oto

Mix him up

 

כמו שבלבלת אותי

Kmo shebilbalt oti

Like you mixed me up

 

בלבלי אותו בלבלי

Balbeli oto, balbeli

Mix him up, mix

 

כמה פעמים אני אומר לך

Kama pe’amim ani omar lach

How many times will I tell you

 

שזה הבחור לא בשבילך

Shezeh habachur lo bishvilech

That this boy is not for you

 

כמה רגעים

Kama rega’im

How many moments

 

אני אזכיר לך

Ani azkir lach

Will I remind you

 

שבכית לו

Shebachit lo

That you’ve cried for him

 

עד צאת נשמתך

Ad tzeit nishmatech

To the point of exhaustion

 

באנשים

Ba’anashim

Among the people

 

הוא נשבע לך

Hu nishba lach

He swears to you

 

שהוא מרגיש כך

Shehu margish kach

That he feels this way

 

בגללך

Biglalech

Because of you

 

כל הזמן הוא מבטיח

Kol hazman hu mavtiach

All the time he promises

 

שלא יפגע בך 

Shelo yifga bach

That he won’t hurt you

 

או בליבך

O belibech

Or your heart

 

בלבלי אותו

Balbeli oto

Mix him up

 

אל תעשי לו חשבון

Al ta’asi lo cheshbon

Don’t explain things to him

 

בלבלי אותו

Balbeli oto

Mix him up

 

עד שלא יוכל לישון

Ad shelo yuchal lishon

Until he can’t sleep

 

בלבלי אותו

Balbeli oto

Mix him up

 

כמו שבלבלת אותי

Kmo shebilbalt oti

Like you mixed me up

 

בלבלי אותו בלבלי

Balbeli oto, balbeli

Mix him up, mix

 

בלבלי אותו

Balbeli oto

Mix him up

 

אל תעשי לו חשבון

Al ta’asi lo cheshbon

Don’t explain things to him

 

בלבלי אותו

Balbeli oto

Mix him up

 

עד שלא יוכל לישון

Ad shelo yuchal lishon

Until he can’t sleep

 

בלבלי אותו

Balbeli oto

Mix him up

 

כמו שבלבלת אותי

Kmo shebilbalt oti

Like you mixed me up

 

בלבלי אותו בלבלי

Balbeli oto, balbeli

Mix him up, mix

 

הסיפורים שלך אני שמעתי

Hasipurim shelach ani shamati

I’ve heard your stories

 

וכל מעלליו ידעתי

Vechol ma’alalav yadati

And I knew all he ever did

 

לא האמנתי

Lo he’emanti

I didn’t believe

 

ולא הבנתי

Velo hevanti

I didn’t understand

 

איך פתאום

Eich pitom

How, suddenly

 

בך אני חשקתי

Bach ani chashachti

I desired you

 

בלבלי אותו

Balbeli oto

Mix him up

 

אל תעשי לו חשבון

Al ta’asi lo cheshbon

Don’t let him understand

 

בלבלי אותו

Balbeli oto

Mix him up

 

עד שלא יוכל לישון

Ad shelo yuchal lishon

Until he can’t sleep

 

בלבלי אותו

Balbeli oto

Mix him up

 

כמו שבלבלת אותי

Kmo shebilbalt oti

Like you mixed me up

 

בלבלי אותו בלבלי

Balbeli oto, balbeli

Mix him up, mix

 

בלבלי אותו

Balbeli oto

Mix him up

 

אל תעשי לו חשבון

Al ta’asi lo cheshbon

Don’t let him understand

 

בלבלי אותו

Balbeli oto

Mix him up

 

עד שלא יוכל לישון

Ad shelo yuchal lishon

Until he can’t sleep

 

בלבלי אותו

Balbeli oto

Mix him up

 

כמו שבלבלת אותי

Kmo shebilbalt oti

Like you confused me

 

בלבלי אותו בלבלי

Balbeli oto, balbeli

Mix him up, confuse

 

בלבלי אותו

Balbeli oto

Mix him up

 

אל תעשי לו חשבון

Al ta’asi lo cheshbon

Don’t let him get it

 

בלבלי אותו

Balbeli oto

Mix him up

 

עד שלא יוכל לישון

Ad shelo yuchal lishon

Until he can’t sleep

 

בלבלי אותו

Balbeli oto

Mix him up

 

כמו שבלבלת אותי

Kmo shebilbalt oti

Like you mixed me up

 

בלבלי אותו בלבלי

Balbeli oto, balbeli

Mix him up, mix

 

בלבלי אותו

Balbeli oto

Mix him up

 

אל תעשי לו חשבון

Al ta’asi lo cheshbon

Don’t let him understand

 

בלבלי אותו

Balbeli oto

Mix him up

 

עד שלא יוכל לישון

Ad shelo yuchal lishon

Until he can’t sleep

 

בלבלי אותו

Balbeli oto

Mix him up

 

כמו שבלבלת אותי

Kmo shebilbalt oti

Like you mixed me up

 

בלבלי אותו בלבלי

Balbeli oto, balbeli

Mix him up, mix

 

בלבלי אותו

Balbeli oto

Mix him up

 

אל תעשי לו חשבון

Al ta’asi lo cheshbon

Don’t explain it to him

 

בלבלי אותו

Balbeli oto

Mix him up

 

עד שלא יוכל לישון

Ad shelo yuchal lishon

Until he can’t sleep

 

בלבלי אותו

Balbeli oto

Mix him up

 

כמו שבלבלת אותי

Kmo shebilbalt oti

Like you mixed me up

 

בלבלי אותו בלבלי

Balbeli oto, balbeli

Mix him up, mix

 

בלבלי ילדה בלבלי

Balbeli, yalda, balbeli

Mix him up, girl, mix

בלבלי אותו

Balbeli oto

Mix him up

אל תעשי לו חשבון

Al ta’asi lo cheshbon

Don’t explain things to him

בלבלי אותו

Balbeli oto

Mix him up

עד שלא יוכל לישון

Ad shelo yuchal lishon

Until he can’t sleep

בלבלי אותו

Balbeli oto

Mix him up

כמו שבלבלת אותי

Kmo shebilbalt oti

Like you mixed me up

בלבלי אותו בלבלי

Balbeli oto, balbeli

Mix him up, mix

כמה פעמים אני אומר לך

Kama pe’amim ani omar lach

How many times will I tell you

שזה הבחור לא בשבילך

Shezeh habachur lo bishvilech

That this boy is not for you

כמה רגעים

Kama rega’im

How many moments

אני אזכיר לך

Ani azkir lach

Will I remind you

שבכית לו

Shebachit lo

That you’ve cried for him

עד צאת נשמתך

Ad tzeit nishmatech

To the point of exhaustion

באנשים

Ba’anashim

Among the people

הוא נשבע לך

Hu nishba lach

He swears to you

שהוא מרגיש כך

Shehu margish kach

That he feels this way

בגללך

Biglalech

Because of you

כל הזמן הוא מבטיח

Kol hazman hu mavtiach

All the time he promises

שלא יפגע בך 

Shelo yifga bach

That he won’t hurt you

או בליבך

O belibech

Or your heart

בלבלי אותו

Balbeli oto

Mix him up

אל תעשי לו חשבון

Al ta’asi lo cheshbon

Don’t explain things to him

בלבלי אותו

Balbeli oto

Mix him up

עד שלא יוכל לישון

Ad shelo yuchal lishon

Until he can’t sleep

בלבלי אותו

Balbeli oto

Mix him up

כמו שבלבלת אותי

Kmo shebilbalt oti

Like you mixed me up

בלבלי אותו בלבלי

Balbeli oto, balbeli

Mix him up, mix

בלבלי אותו

Balbeli oto

Mix him up

אל תעשי לו חשבון

Al ta’asi lo cheshbon

Don’t explain things to him

בלבלי אותו

Balbeli oto

Mix him up

עד שלא יוכל לישון

Ad shelo yuchal lishon

Until he can’t sleep

בלבלי אותו

Balbeli oto

Mix him up

כמו שבלבלת אותי

Kmo shebilbalt oti

Like you mixed me up

בלבלי אותו בלבלי

Balbeli oto, balbeli

Mix him up, mix

הסיפורים שלך אני שמעתי

Hasipurim shelach ani shamati

I’ve heard your stories

וכל מעלליו ידעתי

Vechol ma’alalav yadati

And I knew all he ever did

לא האמנתי

Lo he’emanti

I didn’t believe

ולא הבנתי

Velo hevanti

I didn’t understand

איך פתאום

Eich pitom

How, suddenly

בך אני חשקתי

Bach ani chashachti

I desired you

בלבלי אותו

Balbeli oto

Mix him up

אל תעשי לו חשבון

Al ta’asi lo cheshbon

Don’t let him understand

בלבלי אותו

Balbeli oto

Mix him up

עד שלא יוכל לישון

Ad shelo yuchal lishon

Until he can’t sleep

בלבלי אותו

Balbeli oto

Mix him up

כמו שבלבלת אותי

Kmo shebilbalt oti

Like you mixed me up

בלבלי אותו בלבלי

Balbeli oto, balbeli

Mix him up, mix

בלבלי אותו

Balbeli oto

Mix him up

אל תעשי לו חשבון

Al ta’asi lo cheshbon

Don’t let him understand

בלבלי אותו

Balbeli oto

Mix him up

עד שלא יוכל לישון

Ad shelo yuchal lishon

Until he can’t sleep

בלבלי אותו

Balbeli oto

Mix him up

כמו שבלבלת אותי

Kmo shebilbalt oti

Like you confused me

בלבלי אותו בלבלי

Balbeli oto, balbeli

Mix him up, confuse

בלבלי אותו

Balbeli oto

Mix him up

אל תעשי לו חשבון

Al ta’asi lo cheshbon

Don’t let him get it

בלבלי אותו

Balbeli oto

Mix him up

עד שלא יוכל לישון

Ad shelo yuchal lishon

Until he can’t sleep

בלבלי אותו

Balbeli oto

Mix him up

כמו שבלבלת אותי

Kmo shebilbalt oti

Like you mixed me up

בלבלי אותו בלבלי

Balbeli oto, balbeli

Mix him up, mix

בלבלי אותו

Balbeli oto

Mix him up

אל תעשי לו חשבון

Al ta’asi lo cheshbon

Don’t let him understand

בלבלי אותו

Balbeli oto

Mix him up

עד שלא יוכל לישון

Ad shelo yuchal lishon

Until he can’t sleep

בלבלי אותו

Balbeli oto

Mix him up

כמו שבלבלת אותי

Kmo shebilbalt oti

Like you mixed me up

בלבלי אותו בלבלי

Balbeli oto, balbeli

Mix him up, mix

בלבלי אותו

Balbeli oto

Mix him up

אל תעשי לו חשבון

Al ta’asi lo cheshbon

Don’t explain it to him

בלבלי אותו

Balbeli oto

Mix him up

עד שלא יוכל לישון

Ad shelo yuchal lishon

Until he can’t sleep

בלבלי אותו

Balbeli oto

Mix him up

כמו שבלבלת אותי

Kmo shebilbalt oti

Like you mixed me up

בלבלי אותו בלבלי

Balbeli oto, balbeli

Mix him up, mix

בלבלי ילדה בלבלי

Balbeli, yalda, balbeli

Mix him up, girl, mix