זכיתי שהיית בשבילי תמיד

Zakiti shehayita bishvili tamid

Granted that you always were to me

 

נותן כתף תומכת 

Noten katef tomechet

A shoulder of support

 

וכשנשבו סביבי רוחות עזות 

Ukashenashbu savivi ruchot azot

And when strong winds blew around me

 

היית לי חומת מגן 

Hayita li chomat magen

You were to me a protective shield

 

ואם הייתה שם סכנה עוד מרחפת 

Veim hayta sham sakanah od merachefet

And if there was danger hovering

 

מצל דמותך היית 

Mitsel dmutcha hayta

At the shadow of your image

 

ברגע נעלמת 

Berega ne’elemet

It disappeared in an instant

 

הרגשתי לצידך בטוח 

Hergashti betsidcha batuach

I felt safe at your side

 

כמו מלך העולם 

Kmo melech haolam

Like the king of the world

 

אבא זוכר את הימים את הלילות 

Aba, zocher et hayamim et halaylot

Dad – remember the days and nights

 

כל מילה שלי אמרת 

Kol mila sheli amarta

My every word you said to me

 

אבא דמותך היא נצח בשבילי 

Aba dmutcha hi netsach bishvili

Father, your image is for me eternal

 

ותלווה אותי עד סוף עד יום מותי 

Vetelaveh oti ad sof ad yom muti

And will accompany me through till I die

 

אבא זוכר את הימים את הלילות 

Aba, zocher et hayamim et halaylot

Dad – remember the days and nights

 

כל מילה שלי אמרת

Kol mila sheli amarta

Every word you said to me

 

אבא 

Aba

Dad

 

בכיתי כשהלכת מימני 

Bachiti kshehalacht mimeni

I cried when you went from me

 

בתוכי נותרה שלכת 

Betochi notrah sheleket

When it was still autumn

 

ולא אמצא מילים שמנחמות 

Velo emtsa milim shmenachmot

And I don’t find comforting words

 

מלבד השיר שמתנגן 

Milvad hashir shemitnagen

Besides the song that plays

 

ואם הייתה שם סכנה עוד מרחפת 

Veim hayta sham sakanah od merachefet

And if there was more danger hovering

 

מצל דמותך היית 

Mitsel dmutcha hayta

At the shadow of your image

 

ברגע נעלמת 

Berega ne’elemet

It disappeared in an instant

 

הרגשתי לצידך בטוח 

Hergashti betsidcha batuach

I felt safe at your side

 

כמו מלך העולם 

Kmo melech haolam

Like the king of the world

 

אבא זוכר את הימים את הלילות 

Aba, zocher et hayamim et halaylot

Dad – remember the days and nights

 

כל מילה שלי אמרת 

Kol mila sheli amarta

Every word you said to me

 

אבא דמותך היא נצח בשבילי 

Aba dmutcha hi netsach bishvili

Father, your image is for me eternal

 

ותלווה אותי עד סוף עד יום מותי 

Vetelaveh oti ad sof ad yom muti

And will accompany me through till I die

 

אבא זוכר את הימים את הלילות 

Aba, zocher et hayamim et halaylot

Dad – remember the days and nights

 

כל מילה שלי אמרת

Kol mila sheli amarta

Every word you said to me

 

אבא 

Aba

Dad

 

אבא זוכר את הימים את הלילות 

Aba, zocher et hayamim et halaylot

Dad – remember the days and nights

 

כל מילה שלי אמרת 

Kol mila sheli amarta

Every word you said to me

 

אבא דמותך היא נצח בשבילי 

Aba dmutcha hi netsach bishvili

Father, your image is for me eternal

 

ותלווה אותי עד סוף עד יום מותי 

Vetelaveh oti ad sof ad yom muti

And will accompany me through till I die

 

אבא זוכר את הימים את הלילות 

Aba, zocher et hayamim et halaylot

Dad – remember the days and nights

 

כל מילה שלי אמרת

Kol mila sheli amarta

Every word you said to me

 

אבא

Aba

Dad

זכיתי שהיית בשבילי תמיד

Zakiti shehayita bishvili tamid

Granted that you always were to me 

נותן כתף תומכת 

Noten katef tomechet

A shoulder of support

וכשנשבו סביבי רוחות עזות 

Ukashenashbu savivi ruchot azot

And when strong winds blew around me 

היית לי חומת מגן 

Hayita li chomat magen

You were to me a protective shield

ואם הייתה שם סכנה עוד מרחפת 

Veim hayta sham sakanah od merachefet

And if there was danger hovering

מצל דמותך היית 

Mitsel dmutcha hayta 

At the shadow of your image 

ברגע נעלמת 

Berega ne’elemet

It disappeared in an instant

הרגשתי לצידך בטוח 

Hergashti betsidcha batuach 

I felt safe at your side 

כמו מלך העולם 

Kmo melech haolam

Like the king of the world

אבא זוכר את הימים את הלילות 

Aba, zocher et hayamim et halaylot

Dad – remember the days and nights

כל מילה שלי אמרת 

Kol mila sheli amarta

My every word you said to me

אבא דמותך היא נצח בשבילי 

Aba dmutcha hi netsach bishvili

Father, your image is for me eternal

ותלווה אותי עד סוף עד יום מותי 

Vetelaveh oti ad sof ad yom muti

And will accompany me through till I die

אבא זוכר את הימים את הלילות 

Aba, zocher et hayamim et halaylot

Dad – remember the days and nights

כל מילה שלי אמרת

Kol mila sheli amarta

Every word you said to me

אבא 

Aba

Dad

בכיתי כשהלכת מימני 

Bachiti kshehalacht mimeni

I cried when you went from me 

בתוכי נותרה שלכת 

Betochi notrah sheleket

When it was still autumn

ולא אמצא מילים שמנחמות 

Velo emtsa milim shmenachmot

And I don’t find comforting words 

מלבד השיר שמתנגן 

Milvad hashir shemitnagen

Besides the song that plays

ואם הייתה שם סכנה עוד מרחפת 

Veim hayta sham sakanah od merachefet

And if there was more danger hovering

מצל דמותך היית 

Mitsel dmutcha hayta 

At the shadow of your image 

ברגע נעלמת 

Berega ne’elemet

It disappeared in an instant

הרגשתי לצידך בטוח 

Hergashti betsidcha batuach 

I felt safe at your side 

כמו מלך העולם 

Kmo melech haolam

Like the king of the world

אבא זוכר את הימים את הלילות 

Aba, zocher et hayamim et halaylot

Dad – remember the days and nights

כל מילה שלי אמרת 

Kol mila sheli amarta

Every word you said to me

אבא דמותך היא נצח בשבילי 

Aba dmutcha hi netsach bishvili

Father, your image is for me eternal

ותלווה אותי עד סוף עד יום מותי 

Vetelaveh oti ad sof ad yom muti

And will accompany me through till I die

אבא זוכר את הימים את הלילות 

Aba, zocher et hayamim et halaylot

Dad – remember the days and nights

כל מילה שלי אמרת

Kol mila sheli amarta

Every word you said to me

אבא 

Aba

Dad

אבא זוכר את הימים את הלילות 

Aba, zocher et hayamim et halaylot

Dad – remember the days and nights

כל מילה שלי אמרת 

Kol mila sheli amarta

Every word you said to me

אבא דמותך היא נצח בשבילי 

Aba dmutcha hi netsach bishvili

Father, your image is for me eternal

ותלווה אותי עד סוף עד יום מותי 

Vetelaveh oti ad sof ad yom muti

And will accompany me through till I die

אבא זוכר את הימים את הלילות 

Aba, zocher et hayamim et halaylot

Dad – remember the days and nights

כל מילה שלי אמרת

Kol mila sheli amarta

Every word you said to me

אבא

Aba

Dad